Aktywne ferie na Pomorzu pod hasłem Uczeń-Naukowiec

DSC 0164
alt

W czasie ferii zimowych w województwie pomorskim, 42 uczniów szkoliło się w laboratoriach pod okiem kadry Laboratorium PPNT oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu BHP, podczas którego zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zostali zapoznani z systemem jakości obowiązującym w Laboratorium PPNT oraz przeszkoleni w zakresie pracy zgodnej z GLP (ang. Good Laboratory Practice) w laboratorium. Odbyli teoretyczne i praktyczne szkolenie stanowiskowe.

Uczniowie wzięli udział w treningu umiejętności, który składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Podczas pierwszej części rozwiązywali zadania najczęściej spotykane w pracy laboratoryjnej, przeliczali jednostki, przypominali sobie chemiczne zadania o stężeniach procentowych, molowych, stężonych buforach i wiele innych…

Następnie zostali zaproszeni do laboratoriów, gdzie wykonywali specjalnie dla nich przygotowane zestawy eksperymentów pod okiem kadry UG oraz Laboratorium PPNT. Uczyli się m.in. pracy w warunkach jałowych, przygotowywania podłóż mikrobiologicznych, izolacji DNA genomowego, plazmidowego z różnego rodzaju materiałów, wykonywali posiewy i interpretowali uzyskane wyniki, ponadto uczyli się także poprawnego zapisu z prowadzonych doświadczeń.

Celem szkoleń było:

  • doskonalenie umiejętności przeliczania zadań użytecznych przy  pracy badawczej
  • kształtowanie praktycznych umiejętności i sprawności w wykonywaniu eksperymentów
  • zapoznanie Uczestnika z układem przestrzennym laboratorium, rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń
  • zapoznanie Uczestnika ze sposobem działania urządzeń laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego