Co można znaleźć w korpusie?

123
alt

Laboratorium językowe – aktualności
W październiku została zakończona rekrutacja zespołów szkolnych. W projekcie uczestniczyć będą dziesięcioosobowe zespoły z następujących szkół:
1/ Społeczne Gimnazjum STO nr 45 „Dwójka” ul. Nowowiejska 5
2/ Społeczne Gimnazjum STO nr 4 ul. Bachmacka 3
3/ Społeczne Gimnazjum STO ul. Traktorzystów 16
4/ Społeczne LO Nr 5 STO w Milanówku
5/ 2 Społeczne LO STO ul. Nowowiejska 5
6/ Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego ul. Brzozowa 1
W listopadzie odbędą się warsztaty metodyczne adresowane dla nauczycieli – opiekunów zespołów. Szkolnych.
Termin i miejsce warsztatów: piątek 15 listopada (godzina 16.45) gmach Polonistyki UW, s. 37

Temat warsztatów – Co można znaleźć w korpusie?

Podczas warsztatów prof. Marek Łaziński przedstawi założenia językoznawstwa korpusowego oraz budowanego przez zespoły szkolne korpusu młodzieżowego.
Punktem odniesienia będzie Narodowy Korpus Języka Polskiego.

123

Przewidziane są też ćwiczenia praktyczne, które mają być przygotowaniem do pracy z zespołami uczniowskimi, a jednocześnie – w ramach modułu metodycznego projektu – okazja do pokazania na wybranych przykładach wyzyskiwania danych korpusowych w dydaktyce szkolnej.
Ćwiczenia metodyczne i jednocześnie praktyczne dotyczyć będą następujących zagadnień:

1. Znaczenie i skojarzenia słów
1.1. Nieznane i zapomniane słowa z lektur szkolnych
1.2. Znaczenia zmienne w czasie
1.3. Skojarzenia w rozróżnianiu znaczeń
2. Wyszukiwanie form i konstrukcji gramatycznych
3. Frekwencja słów i konstrukcji w lekturach szkolnych
4. Reprezentatywność danych korpusowych
5. Wyszukiwanie w korpusie stacjonarny. z wyszukiwarką okienkową.