Druga edycja warsztatów w ramach projektu e-Przyrodnik

Poster EPrzyrodnik Www
alt

Druga edycja warsztatów w ramach projektu e-Przyrodnik odbędzie się 14 listopada 2013 roku w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Podczas warsztatów przedstawiciele 10 podlaskich szkół biorących udział w projekcie (młodzież wraz z nauczycielami) zapoznają się z przygotowanym we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej systemem informatycznym umożliwiającym identyfikację zwierząt na nagraniach z foto-pułapek. Zaprezentowane też zostaną najciekawsze nagrania i zdjęcia zebrane przez grupy szkolne w sezonie jesiennym 2013 przy pomocy leśników z podlaskich nadleśnictw.

poster-ePrzyrodnik-www