Główne założenia projektu

Planety2008
alt

Do grudnia 2013 r. zaplanowano realizację następujących działań:

1. Opracowanie głównych założeń projektu, wybór technologii informatycznej (język programowania, graficzny interfejs użytkownika, silnik grafiki 3D)
2. Opracowanie modelu Układu Słonecznego (planety, księżyce, planetoidy, gwiazdy tła, itp.)
3. Opracowanie modelu komunikacji z projektem FlySpace
4. Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika oraz modułu do wizualizacji
5. Integracja z modułami „Orbit Visualization Tool” (obliczenie/wizualizacja pola magnetycznego oraz elektrycznego Ziemi, wizualizacja sztucznych satelitów Ziemi, itp.) – etap projektowo-decyzyjny: wybrano technologię Cython dla modułów napisanych w języku C/C++ oraz Python dla modułów napisanych w języku JAVA