Kolejna grupa uczestników projektu Uczeń – Naukowiec rozpoczęła zajęcia w Laboratorium PPNT.

DSC 0393
alt

Kolejna grupa uczestników projektu Uczeń – Naukowiec rozpoczęła zajęcia w Laboratorium PPNT.
Od 28 lipca do 8 sierpnia młodzież pod kierunkiem mgr inż. Katarzyny Wierejko zapozna się z nowoczesnymi technikami analiz chemicznych służących do oznaczania związków aktywnych w materiale biologicznym.
Młodzież będzie mogła samodzielnie wykonać badania polegające min. na izolacji plumbaginy z rosiczek z gatunku Drosera rotundifolia, a następnie oznaczaniu wyizolowanej substancji aktywnej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uczniowie zapoznają się z techniką rozdziału białek względem masy na żelu poliakrylamidowym. Będą izolować białka, trawić enzymatycznie oraz je identyfikować z wykorzystaniem techniki LC-MS białka. Uczniowie podczas zajęć będą wykorzystywali różne techniki ekstrakcji np. ciecz-ciecz, ekstrakcję do fazy stałej, a także ekstrakcję z parą wodną.

Projekt został przygotowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, które tworzą: Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. jego celem jest wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania naukami przyrodniczym poprzez czynne uczestnictwo w przebiegu prac naukowo-doświadczalnych prowadzonych jako niekonwencjonalny moduł zajęć laboratoryjnych. Działania prowadzone podczas realizacji projektu pozwalają uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, rozwinąć ich praktyczne umiejętności oraz wykształcić zdolność pracy zespołowej i dyscyplinę pracy samodzielnej. Projekt zakończy wspólna konferencja młodych naukowców zaplanowana na początek października 2014 r.