Konferencja „Młodych Naukowców” w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni

DSC 0287a
alt

21 listopada w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym Gdynia odbyła się konferencja „Młodych Naukowców” część projektu: „Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium – Uczeń-Naukowiec!”. Projekt był realizowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, które tworzą: Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

Młodzież zainteresowana naukami przyrodniczymi, do której skierowany był projekt już od

stycznia przygotowywała się do pracy w laboratoriach Laboratorium PPNT i Katedry Biotechnologii MWB i GUMed.

Po pierwsze: Wiedza – Trening Umiejętności.

Młodzież w blokach tematycznych zapoznała się z zasadami pracy, technikami niezbędnymi do prowadzenia badań, sposobem funkcjonowania laboratorium.

W projekcie położony był duży nacisk na rozwijanie kreatywności, samodzielności oraz pasji. Uczniowie już w początkowych etapach swojej pracy zdobyli doświadczenia i umiejętności pozwalające na wykonywanie badań.

Po drugie: Praktyka – Realizacja projektów badawczych.

Osiem grup Młodych Naukowców, każda ze swoim „problemem naukowym” do rozwiązania.

GRUPA 1 Nadprodukcja białka X w Escherichia coli w systemie T7. Optymalizacja ekspresji, oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii powinowactwa, potwierdzenie specyficzności produktu za pomocą analizy Western Blot z przeciwciałami His-probe Antibody (G-18).

GRUPA 2 „Genetyczne typowanie roślin z rodzaju Drosera z wykorzystaniem metod molekularnych”

GRUPA 3 Izolacja substancji czynnych z materiału roślinnego i ich oznaczanie techniką     chromatografii cieczowej.

GRUPA 4 „Wprowadzanie roślin (mikrorozmnażanie) oraz opracowanie optymalnych  warunków wzrostu roślin w kulturach in vitro. Zakładanie hodowli, wzrost i regeneracja pędów, wyprowadzanie roślin do warunków in vitro.”

GRUPA5  „Badanie poziomu kortyzolu i kortykosteronu w moczu za pomocą ekstrakcji do fazy stałej z oznaczeniem końcowym na HPLC-UV”

GRUPA 6  „Ocena czystości mikrobiologicznej wód”

GRUPA 7 i 8 „ Badanie polimorfizmu genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną oraz nagromadzenie żelaza u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (wzw C)”

Po trzecie: Uczeń  – Mistrz -Cykl wykładów popularnonaukowych

Różnorodna tematyka spotkań pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z wieloma nieznanymi aspektami  mikrobiologii, terapii światłem, roli kofeiny w diecie i jej wpływie na procesy nowotworowe. Ostatnim wykładem z tego cyklu była prelekcja: dr Anny Żaczek z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod tytułem: „Nowoczesne metody diagnostyki molekularnej i terapii celowanej”.

Po czwarte: Konferencja podsumowująca projekt:

Spotkanie podzielono na dwie części w pierwszej mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji:

  • Dr Szymona Ziętkiewicza: „W świecie białek – zależności między funkcją a  strukturą”,   MWB UG i GUMed
  • Prof. dr hab. Stanisława Ołdzieja : „Astrobiologia”, MWB UG i GUMed
  • oraz Dr Pauliny Ćwiklińskiej:  „Torfowiska – ekosytemy niezwykłe. Jak funkcjonują i jak je chronimy”, UG

 

W drugiej, uczestnicy projektu zaprezentowali wyniki swoich badań.

Założenia, przebieg prac oraz wyniki doświadczeń zespołów badawczych wzbudziły ożywioną dyskusję. Konferencję zakończyło wręczenie Certyfikatów Uczestnictwa młodym naukowcom.