System wizualizacji orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz trajektorii sond kosmicznych…

Konsorcjum: Lubuskie konsorcjum wirtualnej eksploracji Układu Słonecznego

Badania warunków termicznych do lotów szybowcowych na terenie Bieszczadów

Konsorcjum: Konsorcjum popularyzacji badań naukowych – BAKCYL

Wszechstronność godna Kopernika

Konsorcjum: UMK-CNMW

Nauka w przestrzeni

Konsorcjum: Nauka w przestrzeni

Laboratorium językowe

Konsorcjum: Konsorcjum do spraw Korpusu Języka Młodzieży

Górnictwo na fali

Konsorcjum: Górnictwo na fali

e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

Konsorcjum: e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia

Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych…

Konsorcjum na rzecz popularyzacji nauki w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania

Konsorcjum: Konsorcjum Naukowe podmiotów w celu realizacji projektu pt. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania