Młodzi inżynierowie w finale

DSC 1687
alt

Sześciomiesięczne zmagania w konkursie „Żywe Konstrukcje” licealistek i licealistów z województwa małopolskiego dobiegły końca. Z 47 zgłoszonych 3-osobowych zespołów (łącznie 141 uczennic i uczniów), nagrodę główną otrzyma 10 zespołów, które w pięciu etapach konkursowych zgromadziły największą liczbę punktów.

Licealiści na drodze do finału musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Przygotowywane cyklicznie pakiety zadań związane z fizyką, matematyką, inżynierią lądową i geotechniką, wpisane były w życiorys generała i inżyniera Tadeusza Kościuszki – patrona Politechniki Krakowskiej. Tym samym uczniowie, poznając zagadnienia techniczne, mogli również przypomnieć sobie postać naszego bohatera narodowego.

„Zakres merytoryczny zadań znacznie przekraczał zagadnienia omawiane w szkołach ponadgimnazjalnych. Z każdym etapem uczniowie radzili sobie jednak z nimi coraz lepiej. Mam na myśli zarówno sposób prezentacji wyników analiz, jak również samo rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz problemów technicznych. Zadania wymagały bowiem nie tylko teoretycznych rozwiązań, ale także aktywnego poszukiwania informacji w swoim najbliższym otoczeniu. Uczniowie musieli m.in. przeprowadzić samodzielnie badania terenowe gruntu oraz sfotografować przykłady uszkodzeń betonu” – powiedział kierownik projektu, dr inż. Rafał Sieńko z Wydziału Inżynierii Lądowej. Co ważne, uczniowie praktycznie w każdym zadaniu mieli znaczną dowolność w sposobie prowadzenia obliczeń i prezentowania wyników, mogli zatem wykazać się kreatywnością, która wysoko doceniana była podczas sprawdzania rozwiązań. Nie zabrakło wielu ciekawych szkiców, modeli komputerowych, trójwymiarowych makiet czy nawet dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych autorskich badań we własnym „laboratorium”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi czterodniowy Zjazd Naukowy w mieście królów polskich – Krakowie. Weźmie w nim udział 30 uczniów i uczennic wraz z siedmioma opiekunami. Reprezentować będą oni trzy szkoły z Tarnowa, po dwie z Andrychowa i Bochni oraz po jednej z Biecza, Mszany i Piekar. W ramach zjazdu przewidziano wiele atrakcyjnych zajęć: integracyjnych, naukowych, praktyczno-inżynierskich i kulturalnych. Między innymi zorganizowana zostanie gra miejska na krakowskim rynku, badania laboratoryjne w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, obciążenie próbne kładki o. Bernatki, a także wieczorne wizyty w najciekawszych muzeach. Zjazd będzie z pewnością świetną okazją dla młodych licealistów do postawienia pierwszych kroków na drodze inżynierskiej kariery. Termin finału planowany jest na czerwiec 2014r.

Projekt „Żywe Konstrukcje” jest wspólną inicjatywą Politechniki Krakowskiej oraz Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie na rzecz popularyzacji nauk technicznych wśród młodzieży województwa małopolskiego. Projekt odbywa się w ramach realizacji przedsięwzięcia ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012r. (M.P. 2012 poz. 925), pod nazwą „Ścieżki Kopernika”. Celem inicjatywy jest stworzenie niekonwencjonalnego modułu nauczania w myśl słów Alberta Einsteina:
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.