Młodzi Kreatywni – innowacyjne podejście do nauki chemii wśród młodzieży szkolnej

O projekcie

Projekt "Młodzi Kreatywni – innowacyjne podejście do nauki chemii wśród młodzieży szkolnej" autorstwa dr Anny Wrona-Piotrowicz i dr Arkadiusza Kłysa, pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa Łódzkiego. We współpracy z Centrum Nauki Experymentatorium, które od lat znane jest w województwie łódzkim z popularyzacji nauki wśród młodzieży szkolnej zorganizowane zostaną warsztaty naukowe. Będą one stanowić cykl spotkań dotyczących różnych gałęzi chemii m.in.: technologii chemicznej, chemii analitycznej, chemii leków, chemii gospodarczej, spożywczej, kosmetycznej itp. Każde spotkanie będzie składać się z dwóch części teoretycznej i eksperymentalnej, stanowiących spójną całość tematyczną. Część teoretyczną stanowić będzie prelekcja dotycząca tematu poruszanego na danym spotkaniu oraz zasad BHP, których znajomość będzie niezbędna przy wykonywaniu doświadczeń w części eksperymentalnej. Prelekcje, prowadzone przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, będą miały na celu w sposób jasny i zrozumiały przybliżyć trudne zagadnienia z jakimi uczniowie spotykają się na lekcjach chemii oraz w życiu codziennym. W dalszej części spotkania uczniowie będą brali czynny udział w projektowaniu eksperymentów, co pozwoli im rozwijać zarówno kreatywne myślenie, zmysł obserwacji jak i poszerzać wiedzę na temat otaczającego nas środowiska. Będą mogli czynnie uczestniczyć m.in.: w badaniach czystości i jakości różnych produktów spożywczych np.: wody i tłuszczy roślinnych, w sprawdzaniu efektywności środków myjących i piorących oraz syntezie mydła lub szamponu na skalę laboratoryjną. Na jednym ze spotkań uczniowie zaprojektują oraz wykonają doświadczenie mające na celu syntezę jednego z bardziej znanych leków, jakim jest aspiryna, a następnie będą mogli sprawdzić czystość otrzymanej substancji. W ramach warsztatów z technologii chemicznej młodzież będzie uczestniczyć w przeprowadzeniu frakcjonowanej destylacji ropy naftowej oraz analizie otrzymanych destylatów. Z zakresu chemii kosmetycznej uczniowie zapoznają się ze sposobami wydzielania olejków z produktów naturalnych, które mają szerokie zastosowanie jako środki zapachowe w przemyśle perfumeryjnym, spożywczym itp. Poza tym przeprowadzone zostaną eksperymenty z zakresu kolorowej i efektownej chemii w celu zapoznania uczniów m.in.: z zagadnieniami dotyczącymi światła w życiu codziennym.

Poza oczywistym celem jakim jest transfer wiedzy od kadry naukowej do młodzieży szkolnej projekt ma uczyć kreatywności i spostrzegawczości. Ma również służyć promowaniu w sposób jasny i zachęcający nauk ścisłych, często postrzeganych jako trudne i niezrozumiałe. W trakcie warsztatów poruszone zostaną tematy, które często w szkole są pomijane, zarówno z powodu niewystarczającej ilości godzin lekcyjnych chemii jak również z braku zaplecza laboratoryjnego.

Projekt jest kierowany do uczniów szkół całego województwa łódzkiego a co za tym idzie ma także na celu ułatwienie dostępu do wiedzy młodzieży z rejonów wiejskich oraz wyrównanie szans na dalszym etapie nauki. Poza tym projekt ma rozwijać wartości uniwersalne takie jak koleżeństwo, praca w grupie, czy troska o kolegów podczas wykonywania eksperymentów.

Już dziś zachęcamy Państwa Szkołę do wzięcia udziału w warsztatach naukowych "Młodzi Kreatywni – innowacyjne podejście do nauki chemii wśród młodzieży szkolnej"

Konsorcjum Manufaktura Chemii
Członkowie konsorcjum
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
    ul. Tamka 12
    91-403 Łódź

  • Park Miniatur S.A.
    ul. Piotrkowska 94
    90-103 Łódź

Aktualności

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-3