Nauka w przestrzeni

O projekcie

Głównym celem projektu jest rozbudzenie idei pięknego, świadomego i harmonijnego kształtowania przestrzeni. Działania projektowe oparte na bezpośrednim poznaniu przestrzeni zasad i praw w niej zachodzących z uwzględnieniem kontekstu różnych dziedzin nauki (projekt interdyscyplinarny).

Łączenie dotychczas wyodrębnionych dziedzin nauki i praktyki wpływających na zmiany w naszym bezpośrednim otoczeniu w działania synergiczne, pozwala na nowe spojrzenie w przestrzeń miast, wsi, przyrody, poznanie zależności i zjawisk w niej zachodzących.

Autorzy projektu zachęcają młodych ludzi do osobistego odkrywania przestrzennych powiązań i uwarunkowań oraz formułowania zasad i kroków działania, które ukażą nowe spojrzenie na rzeczywistość miejsca, w którym żyją. Nowy sposób postrzegania przestrzeni miejsca, nie jako wyrwanego kontekstu, ale jako elementu otoczenia możliwy jest do harmonijnego przekształcenia.

Projekt opiera się na programie edukacyjnym „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI” stworzonym na podstawie realizowanego powszechnie w szkołach w Irlandii programu edukacji przestrzennej RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland), i jest zaadaptowany do polskiej rzeczywistości przez Komisjię Edukacji Dzieci i Młodzieży Izby Architektów RP.

Konsorcjum Nauka w przestrzeni
Członkowie konsorcjum
 • Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
  ul. Nieszawska 13 C
  ul. Nieszawska 21
  61-021 Poznań

 • STOWARZYSZENIE WĘDROWNI ARCHITEKCI
  Ul. Klasztorna 5/6/13
  61-779 Poznań

 • Fundacja Twórców Architektury
  ul. Kazimierza Wlk. 5D/198
  61-863 Poznań

Aktualności

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-3