Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności

O projekcie

Bank Żywności w Olsztynie, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie rozpoczynają projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu pod nazwą “Ścieżki Kopernika”.

Wspólny projekt wyrasta z szeroko pojętej nowoczesnej edukacji społeczeństw, konieczności przybliżenia nauki obywatelowi oraz opiera się na wykorzystaniu metod badawczych i analitycznych z obszarów 2 dziedzin – biotechnologii i informatyki (bioinformatyki). Badania przewidziane w tym projekcie dotyczą grupy bakterii fermentacji mlekowej. Projekt zakłada stworzenie sieci badawczej złożonej ze współpracujących ze sobą naukowców, organizacji pozarządowych, nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, której zadaniem będzie wyizolowanie dzikich szczepów bakterii mlekowych, występujących w środowiskach naturalnych. Stworzony na potrzeby projektu model sieci badawczej jest ważnym ogniwem w zakresie budowania nauki obywatelskiej (citizen science). Projekt będzie realizowany w sposób otwarty – opierając się na wymianie wiedzy i swobodnym dostępie do tworzonych treści naukowych.

Oprócz naukowych aspektów opisanych powyżej, projekt wytycza następujące cele główne:

 • Wyrównywanie szans dostępności do nauki.
 • Przepływ wiedzy naukowej do środowisk oraz lokalnych społeczności młodzieżowych (uczniów gimnazjum) jako element budowania nauki obywatelskiej.
 • Inicjowanie i rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 • Pobudzanie i zachęcanie młodzieży do poznawania wiedzy naukowej.
 • Włączanie podmiotów administracji publicznej w działania na rzecz upowszechniania nauki.

Założenia i działania projektu:

 • W projekcie uczestniczyć będzie ok. 200 uczniów gimnazjów.
 • Czas trwania projektu 09-2013 r. do 12-2014 r.
 • Badania na poziomie podstawowym prowadzone będą w laboratorium Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie.
 • Dzieci podzielone będą na 20 grup po 10 osób każda. Każda grupa uczestniczyć będzie w badaniach podstawowych przez dwa tygodnie, 6 dni po dwie godziny.
 • Badania poprzedzone będą tygodniowym szkoleniem prowadzonym w laboratorium olsztyńskiego technikum przez pracowników IBB PAN z Warszawy. W szkoleniu uczestniczyć będą nauczyciele opiekunowie grup oraz asystenci bezpośrednio biorący udział w lekcjach.
 • W trakcie trwania zadania stworzona zostanie strona internetowa, w której młodzież uczestnicząca w projekcie będzie wyrażać swoje opinie oraz wrażenia n/t projektu.
 • Projekt zakończony będzie konferencją w siedzibie IBB PAN w Warszawie. Uczestnikami będą wszystkie osoby zaangażowane w projekt: uczniowie, nauczyciele, asystenci oraz przedstawiciele podmiotów tworzących konsorcjum. W drugim dniu uczestnicy zapoznają się z działalnością IBB PAN w Warszawie oraz w praktyce będą mogli obserwować jak wyglądają dalsze badania próbek mlekowych, które przesyłane były z laboratorium z Olsztyna.
 • W ramach projektu prowadzone będą działania promocyjne min.:
  • Na kilku etapach projektu będziemy chcieli zainteresować lokalne media. Po zakończeniu projektu stworzona zostanie publikacja podsumowująca projekt.
  • Nauczyciele, opiekunowie poszczególnych grup będą mieli za zadania opracowanie i przeprowadzenie działania promującego projekt w lokalnych społecznościach.

Proces badawczy
Grupy gimnazjalne odpowiedzialne będą za pozyskiwanie od rolników próbek mlekowych wykorzystywanych w badaniach. Badania każdej grupy prowadzone są co drugi dzień (poniedziałek, środa, piątek) przez dwa tygodnie. Następnie wyniki oraz próbki, które wykazują odpowiednią charakterystykę przekazywane są do IBB Polskiej Akademii Nauk do dalszego bardziej zaawansowanego badania. W przypadku pozyskania kolejnych środków, w IBB PAN prowadzone będą bardziej zaawansowane badania genetyczne, obejmujące także sekwencjonowanie DNA genomowego i analizę bioinformatyczną uzyskanych sekwencji nukleotydowych.

Konsorcjum RóbRazem
Członkowie konsorcjum
 • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego 5a
  02-106 Warszawa

 • Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
  Ul. Kołobrzeska 29
  10-431 Olsztyn

 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
  ul. Czackiego 3/5
  00-043 Warszawa

 • Fundacja Bank Żywności w Olsztynie
  ul. Artyleryjska 17
  10-165 Olsztyn

Aktualności
 • Domowe Zsiadle Mleko
  alt

  Konsorcjum RóbRazem zaprasza na konferencję „Mleko żyje”

  Konsorcjum „RóbRazem” realizator projektu „Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych na rzecz żywności” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Mleko Żyje”, która odbędzie się 6 czerwca 2014 r. o godz 10:00 w Olsztyńskim Parku Narodowo-Technologicznym, …

  więcej...

 • 11 2
  alt

  Naukowcy, nauczyciele…

  Z przyjemnością informujemy, że dotychczas w projekcie, wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny mikrobiologicznej bioróżnorodności drobnoustrojów mlekowych i ich właściwości metabolicznych, zdobyli uczniowie: Gimnazjum nr 12 w Olsztynie, ZS w Kobułtach, ZS w Czerwonce, Gimnazjum im. Noblistów Polskich Olsztynku, ZS w Jezioranach, Gimnazjum nr 5, …

  więcej...

 • IMAG0728
  alt

  Zajęcia badawcze

  Projekt „Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności” nabiera tempa. Od września 2013 roku, konsorcjum w składzie: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Chemicznych i …

  więcej...

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-2