Nowoczesne metody diagnostyki molekularnej a terapia celowana. Wykład w ramach projektu Laboratorium PPNT Gdynia: Ścieżki Kopernika – „Uczeń Naukowiec”

LukaszGawronski PPNT 072014 Max 26301
alt

Zapraszamy na kolejny z cyklu wykład popularnonaukowy w ramach projektu Uczeń-Naukowiec.
W piątek 7 listopada o godz. 14:00 wysłuchamy prelekcji dr Anny Żaczek z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opowie ona m.in. o nowoczesnych metodach diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.

Pojawienie się terapii ukierunkowanych molekularnie w onkologii stanowiło przełom w medycynie na miarę wprowadzenia antybiotyków czy szczepionek uodparniających. Terapia ukierunkowana molekularnie nazywana również terapią celowaną oznacza leczenie skierowane przeciwko komórce nowotworowej z określoną zmianą genetyczną. Na podstawie zmienionego genu powstaje zmienione białko, które stanowi cel molekularny terapii. Dzięki obecności celu molekularnego tylko w komórkach nowotworowych leczenie uderza precyzyjnie w komórki nowotworu, oszczędzając zdrowe tkanki. Na wykładzie zostaną przedstawione przykładowe terapie celowane stosowane w nowotworach hematopoetycznych i guzach litych oraz narzędzia diagnostyczne pozwalające na kwalifikację chorych do takiego leczenia.

O prelegencie – dr Anna Żaczek

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii o specjalności biologia molekularna. Autor 32 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i 63 doniesień na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych, recenzent w czasopismach takich jak: Cancer, Molecular Cancer, Journal of Translational Research. Laureatka programu LIDER NCBiR, dwukrotna laureatka programu Iuventus Plus MNiSW. Absolwentka programu TOP500 Innovators (Stanford University, 2013).

Więcej informacji: www.ppnt.pl/laboratorium