Większe otwarcie świata nauki na młodych ludzi to główny cel rozstrzygniętego w 2013 r. konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Ścieżki Kopernika”. To przedsięwzięcie ma zachęcić najmłodszych do zgłębiania tajników wiedzy oraz pokazać lokalnym społecznościom, jak odkrycia naukowe wpływają na codzienne życie.

W ramach nagrodzonych 16 projektów – po jednym w każdym województwie – naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni realizują niekonwencjonalne i autorskie programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych, laboratoriów aparatury badawczej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież jest angażowana np. do gromadzenia danych, obserwacji i opracowywania części projektów naukowych.

Każdy z pomysłów wyróżnionych w ramach konkursu otrzymuje maksymalnie do 200 tys. zł dofinansowania. W skład konsorcjów realizujących poszczególne projekty wchodzą jednostki naukowe oraz różne instytucje i ośrodki działające na rzecz nauki. Budżet „Ścieżek Kopernika” wynosi 3,2 mln zł. Realizacja projektów popularyzujących naukę potrwa do końca 2014 roku.

Idea "Ścieżek Kopernika” jest prosta: otworzyć uczelniane laboratoria i biblioteki, zaprosić młodzież do przeprowadzania doświadczeń, do zbierania danych i obserwacji, do organizowania naukowych wystaw. Wszystko to po to, by zachęcić najmłodszych do zgłębiania tajników nauki, a wszystkim pokazać, jak ważne są badania, które pomagają zrozumieć i ulepszyć otaczający świat.

Jestem przekonana, że "Ścieżki Kopernika" sprawią, że młodych ludzi zafascynowanych nauką będzie więcej. Otwierają one bowiem możliwości niekonwencjonalnego sposobu zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i talentów poza formalną edukacją".

prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego