UCZEŃ – NAUKOWIEC! Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium

O projekcie

Projekt ”UCZEŃ-NAUKOWIEC! - Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium” ma na celu spopularyzowanie badań naukowych i zainteresowanie różnorodnymi aspektami pracy w laboratorium badawczym młodych ludzi w wieku szkolnym. Działania planowane podczas realizacji projektu pozwolą uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, rozwinąć ich praktyczne umiejętności oraz wykształcić zdolność pracy zespołowej jak i dyscyplinę pracy samodzielnej. Projekt ma pobudzić ciekawość młodych ludzi do doświadczalnego poznawania świata poprzez zaangażowanie ich w doświadczenia i prace badawcze. W projekcie położony jest duży nacisk na rozwijanie kreatywności, samodzielności oraz pasji. Uczniowie już na początkowych etapach swojej edukacji będą mieli szansę i realne możliwości na zdobycie doświadczenia i umiejętności, które ułatwią im w przyszłości podjęcie decyzji o kierunku ich przyszłego kształcenia czy kariery zawodowej.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze (IBP). W konsorcjum współpracują: gdyńskie Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (MWB UG i GUM-ed) oraz I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (I ALO). Kadra w/w instytucji przygotowała i poprowadzi oryginalny program warsztatów szkoleniowych, wykładów oraz zadań badawczo-naukowych dla uczniów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zostanie uwieńczony wspólną konferencją młodych naukowców.

Uczestnicy projektu, po pozytywnej rekomendacji szkoły i kwalifikacji na drodze rekrutacji, będą przeszkoleni w zakresie bezpiecznego (BHP) i zgodnego z zasadami GLP (ang. Good Laboratory Practice) prowadzenia prac eksperymentalnych. Następnie, wezmą udział w warsztatach szkoleniowych, które pozwolą im na opanowanie podstawowych czynności i technik laboratoryjnych. Po odbyciu warsztatów szkoleniowych uczestnicy otrzymają do realizacji zadania badawczo-naukowe lub badawczo-wdrożeniowe. Zadania te stanowić będą osobne projekty bądź będą częścią większych projektów realizowanych w określonym czasie na MWB UG i GUM-ed i w Laboratorium PPNT. Uczestnicy będą realizować wybrane działania pracując w zespołach badawczych. Ich praca zostanie zorganizowana w taki sposób, aby powierzone zadania wykonywać w jak największym stopniu samodzielnie, co pozwoli na rozwijanie kreatywności, nietuzinkowego myślenia, samodzielnego szukania rozwiązań, czerpania wiedzy z różnych źródeł, myślenia analitycznego oraz odpowiedzialności za postęp badań i prac.

Zadaniem kadry naukowej PPNT oraz MWB będzie czuwanie nad prawidłowym postępem badań oraz koordynacja merytoryczno-technicznego przebiegu prac. Podczas trwania projektu uczniowie będą uczestniczyć w serii wykładów tematycznie związanych z wykonywanymi przez nich projektami, co pozwoli na pogłębienie ich wiedzy oraz zapoznanie się ze stanem i postępami współczesnej nauki. Projekt zakończy wspólna konferencja młodych naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań członkom lokalnej społeczności: kolegom, znajomym, rodzinom i nauczycielom.

Konsorcjum InnovaBio Pomorze
Członkowie konsorcjum
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  ul. Bażyńskiego 1a
  80-952 Gdańsk

 • Gdyńskie Centrum Innowacji
  Aleja Zwycięstwa 96/98
  81-451 Gdynia

 • I Akademickie Liceum Ogólnokształcące
  ul. Narcyzowa 6
  81-653 Gdynia

Aktualności
 • DSC 0287a
  alt

  Konferencja „Młodych Naukowców” w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni

  21 listopada w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym Gdynia odbyła się konferencja „Młodych Naukowców” część projektu: „Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium – Uczeń-Naukowiec!”. Projekt był realizowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, które tworzą: Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego …

  więcej...

 • LukaszGawronski PPNT 072014 Max 26301
  alt

  Konferencja Młodych Naukowców w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

  Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi do udziału w Konferencji Młodych Naukowców, podsumowującej projekt: „Uczeń-Naukowiec! – Praktyczna edukacja uczniów w Laboratorium”. Konferencja odbędzie się 21 listopada br. (piątek) w godz. 9:00-14:00 w sali audytoryjnej Centrum …

  więcej...

 • LukaszGawronski PPNT 072014 Max 26301
  alt

  Nowoczesne metody diagnostyki molekularnej a terapia celowana. Wykład w ramach projektu Laboratorium PPNT Gdynia: Ścieżki Kopernika – „Uczeń Naukowiec”

  Zapraszamy na kolejny z cyklu wykład popularnonaukowy w ramach projektu Uczeń-Naukowiec. W piątek 7 listopada o godz. 14:00 wysłuchamy prelekcji dr Anny Żaczek z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opowie ona m.in. o nowoczesnych metodach diagnostyki molekularnej i terapii celowanej. Pojawienie się …

  więcej...

 • DSCN5319
  alt

  „Dieta a nowotwory” – wykłady w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

  17 października 2014 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Gdynia odbył się kolejny wykład w ramach projektu „Ścieżki Kopernika – Uczeń Naukowiec”. Dr Anna Woziwodzka- Asystent na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed opowiedziała o wpływie wybranych elementów diety na zdrowie – roli kofeiny jako substancji …

  więcej...

 • Ucz Nauk Sierpien 2
  alt

  Kolejna grupa uczniów-naukowców w Laboratorium PPNT

  W Laboratorium PPNT ostatnia już grupa najzdolniejszej młodzieży z pomorza uczestniczy w badaniach naukowych. Pod kierunkiem Dr Matyldy Sidwy – Goryckiej uczestnicy projektu realizują zadania związane z genotypowaniem roślin należących do gatunków zagrożonych wyginięciem. Zapoznają się z technikami biologii molekularnej np. izolacją DNA czy reakcją …

  więcej...

 • DSC 0393
  alt

  Kolejna grupa uczestników projektu Uczeń – Naukowiec rozpoczęła zajęcia w Laboratorium PPNT.

  Kolejna grupa uczestników projektu Uczeń – Naukowiec rozpoczęła zajęcia w Laboratorium PPNT. Od 28 lipca do 8 sierpnia młodzież pod kierunkiem mgr inż. Katarzyny Wierejko zapozna się z nowoczesnymi technikami analiz chemicznych służących do oznaczania związków aktywnych w materiale biologicznym. Młodzież będzie mogła samodzielnie wykonać …

  więcej...

Kontakt
IMG_9347
 • tel.: +48 58 698 21 35
 • dr Matylda Sidwa-Gorycka
 • e-mail
IMG_9347
 • tel.: +48 58 698 21 34
 • dr Joanna Głowacka
 • e-mail
IMG_9347
 • tel.: +48 58 523 64 35
 • dr Agnieszka Bernat-Wójtowska
 • e-mail