Ultranowoczesna terapia światłem

1505141
alt

W piątek 16 maja, w ramach projektu Uczeń-Naukowiec, odbył się wykład popularnonaukowy, który poprowadził dr Mariusz Grinholec z Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelekcja dotyczyła ultranowoczesnej terapii światłem.

Współczesna medycyna boryka się przede wszystkim z problemem zakażeń, które wywołane są przez bakterie wielolekooporne tzn. takie, które oporne są na większość dostępnych antybiotyków. W najtrudniejszych przypadkach mamy do czynienia z bakteriami, które są oporne na wszystkie znane leki przeciwdrobnoustrojowe. Podobnie wygląda to także w przypadku nowotworów… Często znane terapie przeciwnowotworowe wywołują poważne skutki uboczne w organizmie człowieka, a same komórki nowotworowe mogą wykazywać oporność wobec chemio i radioterapii. Z pomocą przychodzi alternatywna terapia – terapia światłem!

O prelegencie:
Doktor Mariusz Grinholc – absolwent Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki jego dotychczasowych badań opublikowane zostały w 27 publikacjach o zasięgu międzynarodowym. Jest laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe – za współautorstwo cyklu publikacji dotyczących zastosowania nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej
w diagnozowaniu i terapii chorób zakaźnych, nowotworowych i metabolicznych.
Więcej przeczytasz tutaj:
Wykład otwarty dla uczniów-naukowców
Promocja wykładu na stronie głównej www.ppnt.pl i podstronie www.ppnt.pl/uczen-naukowiec., a także w mediach społecznościowych (Facebook, Google +, Twitter)