Wygasz. Innowacyjny projekt badania zanieczyszczenia światłem w województwie dolnośląskim przy udziale uczniów i nauczycieli szkół średnich

O projekcie
Głównym celem projektu Wygasz jest podniesienie w społeczeństwie poziomu wiedzy o zasięgu i skutkach zanieczyszczenia światłem, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału uczniów i nauczycieli do prowadzenia badań związanych z tym problemem. Projekt będzie realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Izerskich i rejonu jeleniogórskiego (powiaty lubański, lwówecki, jeleniogórski). W ramach projektu w osadzie Orle powstanie pracownia dydaktyczno-obserwacyjna, w której uczniowie i nauczyciele dowiedzą się jak mierzyć poziom zanieczyszczenia światłem poprzez pomiary jasności nocnego nieba. Zajęcia w pracowni odbywać się będą pod okiem doświadczonej grupy zawodowych astronomów i pozwolą również na zdobycie przez młodzież umiejętności prowadzenia rzetelnych badań naukowych i myślenia przyczynowo-skutkowego. Projekt Wygasz poprowadzą Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Towarzystwo Izerskie występując wspólnie jako konsorcjum Unizery.

Ze względu na nieduży stopień zanieczyszczenia światłem od 2007 roku Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego przy pomocy organizacji lokalnych (Towarzystwo Izerskie, Nadleśnictwo Świeradów, Nadleśnictwo Szklarska Poręba) realizuje na terenie Gór Izerskich projekt popularno-naukowy Astro Izery (www.astro.uni.wroc.pl/astroizery). Głównymi celami projektu jest rozbudzanie ciekawości otaczającym Wszechświatem i informowanie o problemie zanieczyszczenia światłem poprzez wykłady, warsztaty, pokazy, wystawy i obserwacje astronomiczne. Projekt Wygasz będzie rozwinięciem tych działań. Środki finansowe przyznane na realizację projektu pozwolą na poszerzenie prowadzonej działalności edukacyjno-popularyzatorskiej o elementy naukowe realizowane dzięki planowanej pracowni dydaktyczno-obserwacyjnej do pomiarów jasności nocnego nieba, bazie danych pomiarowych, gotowym modułom zajęć i wsparciu organizowania warsztatów dla uczniów, nauczycieli i miłośników astronomii.

Cele szczegółowe projektu Wygasz:

 • Rozwój prac badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z problemem zanieczyszczenia światłem.
 • Utworzenie pracowni dydaktyczno-obserwacyjnej (PraDO) do pomiarów jasności nocnego środowiska w osadzie Orle, znajdującej się na terenie Izerskiego Parku Ciemnego Nieba.
 • Utworzenie serwisu internetowego i bazy danych do zbierania i opracowywania pomiarów jasności nocnego środowiska.
 • Przygotowanie modułów zajęć służących poznaniu problemu zanieczyszczenia światłem, metod pomiaru jasności nocnego środowiska oraz elementów analizy danych obserwacyjnych.
 • Rozbudzanie ciekawości świata, rozwijanie myślenia analitycznego i nabywanie umiejętności pracy w dziedzinach naukowo-technicznych, ze szczególnym naciskiem na udział w tych procesach społeczności lokalnej.
 • Wsparcie rozwoju regionu Gór Izerskich przy jednoczesnym zachowaniu walorów astro- turystycznych.
Zadania realizowane w projekcie:

 • Pomiary jasności środowiska nocnego w osadzie Orle przy wykorzystaniu PraDO na bazie metod określających jasność nieba.
 • Organizacja warsztatów dla nauczycieli, uczniów i miłośników astronomii z wykorzystaniem pracowni dydaktyczno-obserwacyjnej.
 • Powadzenie internetowej bazy danych zbierającej pomiary jasności nocnego nieba.
 • Działania promujące projekt.
Zasięg projektu:

 • Projekt będzie realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Izerskich i rejonu jeleniogórskiego do grudnia 2014 roku.
 • Nauczyciele, po otrzymaniu certyfikatu ukończenia kursu, będą mogli wykorzystywać PraDO do prowadzenia zajęć dla uczniów ze swoich szkół (poszerzanie zasięgu projektu).
 • Baza danych pomiarowych i moduły zajęć dostępne będą bez ograniczenia do województwa dolnośląskiego.
 • PraDO będzie działać również po zakończeniu projektu (realizacja celów po zakończeniu projektu).
Konsorcjum UNIZERY
Członkowie konsorcjum
 • Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  pl. Maxa Borna 9
  50-204 Wrocław
 • Towarzystwo Izerskie
  Orle 1
  58-580 Szklarska Poręba
Aktualności
 • IMGP0341 6
  alt

  Warsztaty astronomiczne dla nauczycieli

  W dniach 28-30 marca 2014 r. odbędą się warsztaty astronomiczne dla nauczycieli. Pełna informacja o warsztatach znajduje się na stronie głównej serwisu www.wygasz.edu.pl

  więcej...

 • Art 1125 3255
  alt

  WYGASZ – naukowy projekt na Orlu

  Towarzystwo Izerskie, występując razem jako Konsorcjum UNIZERY z Instytutem Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, stworzy w osadzie Orle astronomiczną pracownię dydaktyczno-obserwa­cyj­ną. Uczniowie i nauczyciele dowiedzą się jak mierzyć poziom zanie­czysz­cze­nia światłem poprzez pomiary jasności nocnego nieba. Oba podmioty od kilku lat współpracują, wspólnie tworząc m.in. rewelacyjną atrakcję turystyczną – Ścieżkę Dydaktyczną „Model Układu Słonecznego”, rozciągającą …

  więcej...

 • Wdn1
  alt

  WYGASZają nauczycieli

  Podczas I Warsztatów dla Nauczycieli zorganizowanych w ramach projektu „Wygasz…” nauczyciele poznają podstawy astronomii i fizyki niezbędne do prowadzenia pomiarów jasności nocnego nieba oraz same metody tych pomiarów. Po tych warsztatach nauczyciele będą mogli organizować takie zajęcia dla uczniów korzystając z pracowni dydaktyczno-obserwacyjnej w Orlu …

  więcej...

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-3