Wykład pt. „Bakterie jako króliki doświadczalne”

DSCN4684
alt

Uczestnicy projektu Uczeń-Naukowiec realizowanego w Laboratorium PPNT wezmą udział w serii prelekcji związanych z wykonywanymi projektami. Na pierwszy wykład zapraszamy 11 kwietnia o godz. 14:00 do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, wygłosi go prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Katedra Mikrobiologii UG. Wstęp wolny.
Bakterie jako króliki doświadczalne – to tytuł wykładu, który odbędzie się 11 kwietnia. Bakterie choć należą do najmniejszych żywych organizmów, to wywierają ogromny wpływ na nasze środowisko naturalne oraz nas samych. Stanowią niezwykle istotny element każdego ekosystemu. Dlatego badania nad nimi są tak ważne – pozwalają bowiem na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie. Dzięki różnorodności i dynamizmowi swojego metabolizmu bakterie są w stanie skolonizować skrajnie odmienne środowiska. Znajdujemy je w wiecznej zmarzlinie i w dżungli tropikalnej. Nie są od nich wolne głębie oceanów ale i powietrze, którym oddychamy. Dla biologów bakterie stanowią organizmy modelowe do badania takich zjawisk jak: patogeneza, komunikowanie się, zmienność genetyczna, horyzontalny przepływ genów czy też adaptowanie do rozmaitych warunków bytowania często ekstremalnie różnych od naszych wyobrażeń na temat komfortu życia. Badając bakterie lepiej poznajemy nas samych i świat, który nas otacza.
Wykład odbędzie się w Sali Audytoryjnej w Centrum Konferencyjnym PPNT Gdynia.