Wykłady połączone z ćwiczeniami dotyczące elementów metrologii

FundMetrologia
alt

18 października 2013r. odbędą się wykłady połączone z ćwiczeniami o dotyczące elementów metrologii (45 min.).

Obserwując otoczenie można zauważyć, że człowiek stara się opisać rzeczywistość w sposób ilościowy. Mówimy, że czegoś jest dużo lub mało, że mamy w sobie tyle samo dobrego, co złego, odmierzamy czas pracy i wypoczynku etc. Intuicyjnie wykorzystujemy elementy metrologii, czyli nauki o pomiarach.

Celem zajęć, skierowanych głównie do młodzieży (20-osobowa grupa z opiekunami) jest przybliżenie pojęć związanych z metrologią, takich jak: powtarzalność, odtwarzalność, niepewność pomiaru, średnia arytmetyczna, rozkład wielkości, mediana.