Zajęcia badawcze

IMAG0728
alt

Projekt „Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności” nabiera tempa. Od września 2013 roku, konsorcjum w składzie: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie oraz Fundacja Bank Żywności, z zapałem realizuje lekcje badawcze dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Przygotowania do prowadzenia zajęć rozpoczęły się już w lipcu, kiedy Konsorcjum zorganizowało szkolenie startowe w laboratorium ZSCHiO dla nauczycieli i asystentów, prowadzone przez naukowców z IBB PAN, mające na celu przybliżenie istoty, celów i etapów lekcji badawczych. Obecnie już kilkudziesięciu gimnazjalistów miało okazję wcielić się w rolę naukowców i samodzielnie przebadać próbki mleka pod względem laboratoryjnej oceny bioróżnorodności i ich właściwości metabolicznych.

Pod czujnym okiem asystentów i ich pomocników, młodzi- przyszli naukowcy spotykają się co 2 dni w cyklu zajęć dwutygodniowych, by rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę i poznawać praktyczną stronę nauki. Dzięki pomocy i zaangażowaniu wszystkich członków konsorcjum oraz wolontariuszy- pomocników asystentów z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, przygotowane przez młodzież, pierwsze wyizolowane dzikie szczepy bakterii mlekowych występujące w środowiskach naturalnych, przekazane zostały do Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, celem ich dalszego badania.

Obecnie Konsorcjum czuwa nad prawidłową organizacją i realizacją zajęć badawczych oraz przygotowuje się do organizacji konkursu dla młodych naukowców oraz konferencji dla uczestników projektu, mającej charakter informacyjny, popularyzatorski i podsumowujący wyniki badań oraz cały projekt.