Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania

O projekcie

Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” jest wykonywany w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika”. Jest on realizowany ze środków finansowych na naukę z projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Kwota finansowania wynosi 200 000 zł. Zostało ono przyznane na okres 2013-2014.

Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” realizuje Konsorcjum Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, reprezentowanego przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Józefa Horabika, oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, reprezentowanego przez prof. dr hab. Janusza Laskowskiego.

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Lubelszczyzny, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, w odniesieniu do zagadnień związanych z kształtowaniem się, wykorzystaniem, ochroną i badaniami środowiska glebowego oraz produktów branży rolno-spożywczej.

W Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie zostanie przygotowany cykl zajęć o charakterze popularnonaukowym, który w atrakcyjny i przystępny sposób przeprowadzi uczestników przez charakterystykę geograficzną Lubelszczyzny, procesy glebotwórcze, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, aż do elementów dotyczących przechowywania, wykorzystywania i zapewnienia trwałości płodów rolnych.

Spotkania będą organizowana raz lub dwa razy w miesiącu przez 15 miesięcy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Wykłady będą miały charakter otwarty. Będą skierowane do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim młodzieży, ale także nauczycieli, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i zwykłych mieszkańców zainteresowanych przyrodą i otoczeniem, w którym żyją. Zajęcia ćwiczeniowe są zaplanowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednorazowo uczestniczyć w nich będzie do 20 osób wraz z opiekunami. Do udziału zaproszone są wszystkie szkoły województwa lubelskiego. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie będą aktywnie brać udział w zajęciach, wykonując doświadczenia, opisując i analizując wyniki pod opieką wykonawców projektu i nauczycieli. Będą współautorami opracowań, które zostaną opublikowane na zakończenie projektu. Przygotują i przedstawią postery dokumentujące wyniki ich pracy. Zaprezentują je podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na Lubelskim Festiwalu Nauki oraz warsztatach podsumowujących projekt. Uczniowie zyskają też podstawowe informacje o planowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz ich prezentacji. Otrzymają ponadto certyfikaty udziału w projekcie. Dla najbardziej zaangażowanych uczniów przewidziano dodatkowy pełnodniowy udział w pracach wybranego przez siebie zespołu badawczego w Instytucie.

Konsorcjum Naukowe podmiotów w celu realizacji projektu pt. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania.
Członkowie konsorcjum
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin

Aktualności
 • Slider26
  alt

  Chemia leków

  W listopadzie odbywają się zajęcia dotyczące chemii leków, na których poza wiedzą teoretyczną z tego zakresu uczniowie syntezują aspirynę. Czystość otrzymanego związku mogą porównać z preparatami aptecznymi. Dodatkowo, uczniowie poznają metody oczyszczania i separacji związków chemicznych (krystalizacja, chromatografia cienkowarstwowa). W każdym spotkaniu bierze czynny udział …

  więcej...

 • Dscn9598
  alt

  Wykłady dotyczące środowiska przyrodniczego Lubelszczyzny

  24 września odbyły się wykłady o tematyce: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, Gleby Lubelszczyzny i ich geneza, Współczesne badania środowiska przyrodniczego oraz materiałów rolno spożywczych – raport o stanie badań agrofizycznych w Polsce.

  więcej...

 • Dscn9591
  alt

  Ćwiczenia terenowe w zakresie ogólnej charakterystyki gleb Lubelszczyzny

  27 września 2013r. odbyły się ćwiczenia terenowe w zakresie ogólnej charakterystyki gleb Lubelszczyzny.  

  więcej...

 • FundMetrologia
  alt

  Wykłady połączone z ćwiczeniami dotyczące elementów metrologii

  18 października 2013r. odbędą się wykłady połączone z ćwiczeniami o dotyczące elementów metrologii (45 min.). Obserwując otoczenie można zauważyć, że człowiek stara się opisać rzeczywistość w sposób ilościowy. Mówimy, że czegoś jest dużo lub mało, że mamy w sobie tyle samo dobrego, co złego, odmierzamy …

  więcej...

Kontakt
IMG_9347

Bez nazwy-2